Rådgivertjenester

Vi tilbyr en rekke rådgivertjenester innen fagene brann, FDV og HMS. Våre branningeniører, sivilingeniører og HMS-ingeniører har mange års erfaring i fra store og små oppgaver for næringslivet i Norge. Vi etablerer internkontroll, leverer branntjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter samt at vi bistår flere av Norges største entreprenører med kvalitetssikring og innsamling av FDV-dokumentasjon.

Kontakt Oss