Våre rådgivertjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brannrådgivning, HMS-rådgivning, SHA-rådgivning og FDV-rådgivning.

Kontakt Oss

Tverrfaglig kompetanse

Med ingeniører og rådgivere innen brann, HMS/SHA og FDVU har vi en tverrfaglig kompetanse hvor det ofte er en grad av overlapping. Dette har bl.a. resultert i at vi kan tilby en rekke tjenester rettet mot byggherrer og entreprenører. Vi har levert rådgivningstjenester til en rekke store og små virksomheter innen mange forskjellige bransjer.

Innen alle disse fagområdene er det en rekke lover og forskrifter som gjelder og alle våre rådgivningstjenester baserer seg selvfølgelig på det til enhver tid gjeldende lovverk. Du kan derfor føle deg trygg på at vi leverer tjenester som hjelper din virksomhet med å være på riktig side av lover og forskrifter.

Noe av det vi kan levere

Med rådgivertjenester innen tre ulike fagområder er det en rekke oppgaver vi kan bistå med.

Innen brann leverer vi brannprosjektering, branndokumentasjon, branntekniske tegninger, brannteknisk tilstandsvurdering og brannvernledertjenester for å nevne noe.

For HMS/SHA kan vi bl.a. levere risikovurdering, krise- og beredskapsanalyse samt en rekke tjenester for byggeherrer og entreprenører. Disse leveres gjerne med utgangspunkt i en tverrfaglig tilnærming hvor også våre brann- og bygningsingeniører spiller en viktig rolle.

Våre sivilingeniører og ingeniører innen bygg leverer bl.a. prosjektadministrasjon, due diligence ved kjøp og salg av eiendom, beregning av livssykluskostnader, kravspesifikasjon FDV og innsamling av FDV-dokumentasjon.

 

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Våre Fagområder

Brannrådgivning

Les mer om våre brannrelaterte rådgivningstjenester her.

HMS/SHA-rådgivning

Her kan du lese mer om våre rådgivningstjenester innen HMS/SHA.

FDVU-rådgivning

Les mer om våre rådgivertjenester innen FDVU og prosjektadministrasjon her.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no