HMS-RÅDGIVNING

Vi bistår både store og små virksomheter med etablering av internkontroll, risikovurdering, beredskapsanalyser etc.

Hva gjør Vi?

Våre HMS-ingeniører og rådgivere innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) kan bistå alle typer av virksomheter. Vi har bidratt til å finne gode løsninger for både store og små virksomheter rundt om i hele Norge. Vi bidrar ved etablering av internkontrollsystemer med forutgående risikovurdering for å avdekke eventuelle avvik. Gjennom etablering av et internkontrollsystem etableres avviksrapporter. I et slikt oppdrag vil vi også kunne bidra med å oppdatere organisasjonen basert på relevant lovverk.

Etableringen av HMS-perm kan selvfølgelig lede til et papirbasert system men det vil i det lange løp bli veldig tungvint, spesielt om organisasjonen er spredt utover på flere lokasjoner eller har mange medarbeidere som stadig er på farten. Vi tilbyr derfor også det nettbaserte styringssystemet Vergo som bl.a. brukes til å etablere HMS-perm. Digitale sjekklister, avvikshåndtering, dokumentarkiv og muligheten til å gi tilbakemelding på innmeldtre avvik er blant nøkkelfunksjonene i systemet.

KONTAKT OSS

Noen av våre HMS-tjenester

Det blir stadig større fokus på helse-, miljø og sikkerhet. La oss hjelpe din virksomhet med å være på riktig side av det til enhver tid gjeldende lovverk.

Våre rådgivere har lang erfaring i fra store og små virksomheter i hele Norge. Vi kan bistå både med små og store utfordringer. Kontakt oss dersom du lurer på om vi også kan hjelpe din virksomhet!

Risikovurdering

Risikovurdering er sentralt i arbeidet med HMS. Hva er farekildene? Hva kan vi gjøre for å hindre uønskede hendelser? Hvordan reduserer vi konsekvensene ved en hendelse? Dette er sentrale spørsmål som vi har lang erfaring i å besvare. Kontakt oss for mer informasjon!

Bedriftsinterne kurs og øvelser

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs innen HMS. Kursene tilpasses til den enkelte virksomhet og gjennomføres som oftest som en blanding mellom teori og praktiske øvelser.

Revisjon av internkontroll

En løpende oppfølging av internkontrollen innebærer også revisjon av denne. Dersom din virksomhet trenger assistanse i forbindelse med denne revisjonen kan våre erfarne HMS-rådgivere bistå!

Krise- og beredskapsanalyser

I større virksomheter eller virksomheter med større risiko kan det være på sin plass med krise- og beredskapsplaner. For at planene skal fungere er det viktig å ha analysert aktuelle problemstillinger på forhånd. Våre rådgivere har den nødvendige kompetansen for å bistå din virksomhet med denne analysen.

Etablering av internkontroll

Alle virksomheter er pålagt å etablere internkontroll. Ta kontakt med oss dersom din virksomhet ikke har dette på plass.

Nettbasert HMS-perm

Vi etablerer gjerne din internkontroll i ditt nettbaserte system. Dersom du ikke har et nettbasert system kan vi tilby vår nettbaserte løsning som også kan utvides med nettbasert brannbok, driftsperm, FDV-perm etc.

La våre HMS-ingeniører hjelpe deg med å få din HMS på plass