HMS/SHA-rådgivning

Vi bistår store og små virksomheter med etablering av internkontroll, risikovurdering, krise- og beredskapsanalyser samt en rekke tjenester for byggherrer og entreprenører.

Kontakt Oss

Litt om HMS/SHA

I dagens samfunn blir det lagt stadig større vekt på helse-, miljø og sikkerhet. Det blir stadig viktigere å kunne dokumentere at man følger de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Å ha denne dokumentasjonen på plass er også viktig dersom salg av virksomhet, deler av virksomhet eller bygning blir aktuelt.

Når uhellet er ute er det veldig greit å vite at man har god dokumentasjon på hvordan virksomheten har jobbet med internkontrollen. Dersom man også har gjennomført den pålagte risikovurderingen og brukt den som et fundament for det videre arbeidet med internkontrollen ligger man godt an.

Har din virksomhet kontroll på HMS/SHA og internkontrollen? Har dere gjennomført risikovurdering? Kontakt oss dersom dere ønsker bistand.

Hva kan vi bistå med?

Våre HMS-ingeniører og HMS-rådgivere har lang erfaring og kan bistå alle typer av virksomheter. Vi har bidratt til å finne gode løsninger som er i tråd med gjeldende regelverk for store og små virksomheter rundt om i landet.

Vi bidrar ved etablering av internkontrollsystemer med forutgående risikovurdering for å avdekke eventuelle avvik. Gjennom etablering av internkontrollsystem etableres det også ruteiner for avvik og avviksrapporter. Våre rådgivere kan også bidra med å oppdatere organisasjonen basert på relevant lovverk.

Etablering av nettbasert HMS-perm med muligheten for oppfølging av egenkontroller og avvik direkte på PC eller via mobile enheter er også noe vi kan levere.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Risikovurdering

Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre risikovurdering. Vi har erfarne rådgivere som gjerne bistår din virksomhet med vurdering av risiko.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Etablering og revisjon av internkontroll

Vi bistår med etablering og revisjon av internkontroll.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no