I løpet av de siste årene har bruken av elbil i Norge vokst kraftig. Dette merker våre rådgivere bl.a. ved at spørsmål rundt risikofaktorer ved elbiler og ladestasjoner i garasjeanlegg blir stadig mer aktuelle når vi gjennomfører risikovurderinger. Regelverk og forskrifter har ikke holdt følge med denne utviklingen og er på ingen måte ajourført når det gjelder den økende bruken av elbiler.

Problemstillinger rundt dette temaet er aktuelle for veldig mange aktører som bl.a. sameier, borettslag, byggherrer, foretak og prosjekterende. I forbindelse med våre risikovurderinger ser vi en del risikomomenter som stadig dukker opp. Denne listen er ikke utfyllende men gir en god pekepinne på faktorer som bør vurderes før man etablerer ladestasjoner og P-plasser for elbiler i garasjeanlegg:

 

  • Slukking av elbiler er svært tidkrevende pga. svært høy varmeenergi

 

  • Siden slukkingen er tidkrevende kreves det også mye vann for å få kontroll over en brann i elbil. Har ditt garasjeanlegg avløpssystem godt nok til å håndtere dette vannet?

 

  • Den høye varmeenergien gjør også at plassering av P-plasser for elbiler i garasjeanlegg er viktig bl.a. for brannvesenets mulighet for å komme til samt for å få bilen ut av garasjeanlegget.

 

  • Hvor høy er kjøreporten på garasjeanlegget? Vil høyden være en urfordring for brannvesenet sin mulighet for å komme til med sitt utstyr?

 

  • Hvordan ser man for seg at en evt. brann vil spre seg og hvordan vurderes spredningsfaren for brann i elbil?

 

  • Hvilke røykgasser produseres ved brann i elbil og i hvilke konsentrasjoner kan man forvente seg å finne de i?

 

  • Er ventilasjonsanlegget i garasjeanlegget dimensjonert for evt. brann eller branntilløp?

 

  • Hvor mange ladestasjoner kan og bør man etablere?

 

Har du spørsmål knyttet til etableringen av ladestasjoner og bruk av elbiler i garasjeanlegg? Kontakt oss for mer informasjon.