Risikovurdering

Internkontrollforskriften fastslår at alle virksomheter er pliktig til å gjennomføre risikovurdering. Kontakt oss om din virksomhet trenger bistand med din risikovurdering.

Kontakt Oss

Trenger min virksomhet risikovurdering?

Alle virksomheter er pliktig til å gjennomføre risikovurdering. Dette fremgår av internkontrollforskriften. Å gjennomføre risikovurdering betyr rett og slett å vurdere hva som kan gå galt, hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer og hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom uhellet skulle være ute.

Risikovurderinger danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet med internkontrollen. En viktig del av internkontrollen er å kontinuerlig arbeide for å redusere sjansene for ulykker og skader. For å være i stand til å jobbe med dette er man naturlig nok avhengig av å vite hvilke mulige risikoelementer som er mest relevant i sin virksomhet.

Lang erfaring

I en del bedrifter vil det kunne være rimelig enkelt å svare på hva som kan gå galt og hvordan man hindrer at det skjer og hvordan man reduserer konsekvensene dersom det allikevel skulle skje.

I større virksomheter eller virksomheter som åpenbart jobber med flere og mer alvorlige risikoelementer kan en risikovurdering være langt mer krevende. Eksempler på bransjer hvor vurdering av risiko er vesentlig mer utfordrende er f.eks.  industrien og bygge- og anleggsbransjen.

Vi bistår gjerne din virksomhet med vurdering av risiko. Våre rådgivere er svært erfarne og har lang erfaring i fra en rekke ulike virksomheter og bransjer. Vi leverer selvfølgelig en risikovurdering i henhold til gjeldende krav og du vil få et godt grunnlag for det videre arbeidet med internkontrollen. Vi bistår gjerne med revidering av tidligere risikovurdering også.

Dersom du ønsker å se nærmere på en nettbasert løsning for internkontrollen din kan vi også tilby deg Vergo – en enklere måte å dokumentere det daglige arbeidet med internkontrollen.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Risikovurdering

Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre risikovurdering. Vi har erfarne rådgivere som gjerne bistår din virksomhet med vurdering av risiko.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Etablering og revisjon av internkontroll

Vi bistår med etablering og revisjon av internkontroll.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no