RISIKOVURDERING

Få oversikt over risikofaktorene i din virksomhet slik at du kontinuerlig kan jobbe med å redusere sjansen for uhell.

Risikovurdering

I en risikovurdering er det tre hovedspørsmål som står sentralt i arbeidet med risikoanalysen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre at dette skjer?
  • Hva kan vi gjøre for år redusere konsekvensene dersom noe faktisk skjer?

I enkelte bedrifter kan det være rimelig enkelt å få svar på disse spørsmålene men i større og mer komplekse virksomheter og i virksomheter med mange risikofaktorer er dette arbeidet mer komplisert.

Vi har meget erfarne rådgivere som kan bistå din virksomhet med å få på plass en risikovurdering i henhold til de krav som eksisterer. Dette vil gi din virksomhet et godt verktøy for å få plass handlingsplaner som benyttes i arbeidet med forebygging av risiko.

KONTAKT OSS

På tide med RISIKO-

VURDERING?

Kontakt våre rådgivere for mer informasjon om hva vi kan bidra med!