TJENESTER FOR BYGGHERRER

Vår tverrfaglige kompetanse – Ditt prosjekt

Våre rådgivere og ingeniører har en tverrfaglig bakgrunn og lang erfaring innen FDV, HMS/SHA og Brann.  Vi bistår gjerne byggherrer i bygge- og anleggsprosjekter med vår kompetanse. Vi jobber både på nybygg og eksisterende bygg. Vi kan være med på hele eller deler av prosjektet.

FDV-dokumentasjon

1. Skrive en kravspesifikasjon/konkurranseunderlag som sikrer riktig prising fra entreprenør og riktig leveranse til byggherre og bistå byggherre med oppfølging av dette gjennom prosjektet.
2. Bistå med rådgivning innen BIM og BREEAM og koordinerer/utføre LCC-beregninger.
3. Foreta uavhengig, overordnet, kontroll av FDV-leveranse etter valgt system (RIF-norm, TFM, NS, osv.) fra entreprenør ved/etter overlevert bygg.
4. Utarbeide maler for system- og driftsinformasjon, adresselister/leverandørliste, komponentoversikt med tilsyn- og vedlikeholdsinstrukser.
5. Bistå byggherre med å gjøre en vurdering omfang av FDV-dokumentasjon for eldre bygg.

Brannkonsept, risikovurdering, tilstandsvurdering og brannvernleder

1. Brannrådgivning og brannvernledertjenester.
2. Gjennomføring av Risikovurdering.
3. Prosjektering av brannkonsept ink. tegninger.
4. Kontroll av brannsikkerhet.
5. Tilstandsvurdering med handlingsplan og budsjett.

HMS/SHA, byggherreforskriften, beredskap og planlegging

1. Bistand til utarbeidelse av SHA-plan.
2. Bistand som SHA-koordinator i prosjekt, gjennom KP og KU rollen.
3. Bistand til oppfølging av byggherres informasjons- og påseplikt for lønns og arbeidsvilkår.
4. Bistand til gjennomføring av HMS-revisjoner i prosjekter.
5. Opplæring og øvelser innenfor HMS og beredskap.

Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester for byggherrer

Vi leverer til timepris, eller etter UE-kontrakt