Tjenester for byggherrer

Vår tverrfaglige kompetanse innen Brann, HMS/SHA og PA/FDVU – Ditt prosjekt

Kontakt Oss

Byggherre – Stort ansvar

Å være byggherre er en krevende oppgave hvor ansvarsområdene og oppgavene er mange. Man skal prosjektere, planlegge, bygge og sørge for at en rekke funksjoner innen flere ulike fagområder blir ivaretatt på en god måte.

Innen fagområdene brann, FDVU og HMS/SHA er det en rekke oppgaver som en byggherre må sørge for å håndtere. Det kan man enten gjøre selv eller man kan få bistand til å håndtere disse oppgavene.

Med vår tverrfaglige bakgrunn innen disse fagene er vi en naturlig partner for byggherrer som ønsker bistand til å håndtere disse oppgavene.

Våre rådgivere og ingeniører har en lang og tverrfaglig bakgrunn med erfaring i fra en rekke store og små prosjekter innen fagene brann, HMS/SHA og FDVU. Vi jobber både på nybygg og eksisterende bygg og vi kan være med på hele eller deler av prosessen.

Tjenester for byggherrer

FDV-dokumentasjon

 • Skrive en kravspesifikasjon/konkurranseunderlag som sikrer riktig prising fra entreprenør og riktig leveranse til byggherre og bistå byggherre med oppfølging av dette gjennom prosjektet.
 • Bistå med rådgivning innen BIM og BREEAM og koordinerer/utføre LCC-beregninger.
 • Foreta uavhengig, overordnet, kontroll av FDV-leveranse etter valgt system (RIF-norm, TFM, NS, osv.) fra entreprenør ved/etter overlevert bygg.
 • Utarbeide maler for system- og driftsinformasjon, adresselister/leverandørliste, komponentoversikt med tilsyn- og vedlikeholdsinstrukser.
 • Bistå byggherre med å gjøre en vurdering omfang av FDV-dokumentasjon for eldre bygg.

Brannkonsept, risikovurdering, tilstandsvurdering og brannvernleder

 • Brannrådgivning og brannvernledertjenester.
 • Gjennomføring av risikovurdering.
 • Prosjektering av brannkonsept ink. tegninger.
 • Kontroll av brannsikkerhet.
 • Tilstandsvurdering med handlingsplan og budsjett.

HMS/SHA, byggherreforskriften, beredskap og planlegging

 • Bistand til utarbeidelse av SHA-plan.
 • Bistand som SHA-koordinator i prosjekt, gjennom KP og KU rollen.
 • Bistand til oppfølging av byggherres informasjons- og påseplikt for lønns og arbeidsvilkår.
 • Bistand til gjennomføring av HMS-revisjoner i prosjekter.
 • Opplæring og øvelser innenfor HMS og beredskap.

Timepris eller UE-kontrakt?

Vi kan levere våre tjenester til byggherrer basert på timepris eller etter UE-kontrakt. Det er ditt prosjekt og vi vil selvfølgelig tilpasse våre tjenester etter ditt behov. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hva vi evt. kan bistå med i ditt neste prosjekt.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Fagområder

PA/FDVU

Vi bistår med en rekke ulike oppgaver innen PA/FDVU-området. Kontakt oss for mer informasjon.

Brannrådgivning

Våre branningeniører og brannrådgivere utfører en rekke tjeneste innen brannfaget.

HMS/SHA-rådgivning

Les mer om hva vi kan levere innen HMS/SHA-området.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no