Tjenester for entreprenører

Vår tverrfaglige kompetanse innen Brann, HMS/SHA og PA/FDVU gjør at vi kan tilby en rekke tjenester til entreprenører. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste bygge- og anleggsprosjekt.

Kontakt Oss

Entreprenører har mange oppgaver

Å være hovedentreprenør eller underentreprenør består av lang flere oppgacver og ansvarsforhold enn selve byggingen. Man skal legge til rette for at alle aktører på byggeplassen kjenner til rutiner, regler og hvordan de skal opptre dersom feil eller uhell skulle skje.

Innen fagområdene brann, FDVU og HMS/SHA er det en rekke oppgaver som en entreprenør må sørge for å håndtere. Disse oppgavene er ofte tidkrevende og i mange sammenhenger kan det være greit å leie inn hjelp til å håndtere flere av disse oppgavene.

Med vår tverrfaglige bakgrunn innen disse fagene er vi en naturlig partner for byggherrer som ønsker bistand til å håndtere disse oppgavene.

Våre rådgivere og ingeniører har en lang og tverrfaglig bakgrunn med erfaring i fra en rekke store og små prosjekter innen fagene brann, HMS/SHA og FDVU. Vi jobber både på nybygg og eksisterende bygg og vi kan være med på hele eller deler av prosessen.

Tjenester for entreprenører

FDV-dokumentasjon

 • Gjennomgå kravspesifikasjon/konkurransegrunnlag og dikre riktig prising og riktig leveranse til byggherre og bistå entreprenøren med oppfølging av dette gjennom prosjektet.
 • Vi kan følge opp alle deres UE`er gjennom byggeprosjektet og samle inn deres FDV-dokumentasjon løpende, samt levere denne til byggherre i henhold til dennes krav.
 • Tilrettelegge FDV-dokumentasjonen slik at den tilfredsstiller byggherren sine formalkrav og levere denne i byggherrens valgte løsning for leveranse av FDV-dokumentasjon.
 • Bistå med rådgivning innen BIM og BREEAM og koordinere/utføre LCC-beregninger.
 • Utarbeide eller bistå med innfylling av maler for system- og driftsinformasjon, adresselister/leverandørliste, komponentoversikt med vedlikeholdsinstrukser.

Brannkonsept, risikovurdering, tilstandsvurdering og brannvernleder

 • Brannrådgivning og brannvernledertjenester.
 • Gjennomføring av risikovurdering.
 • Prosjektering av brannkonsept ink. tegninger.
 • Kontroll av brannsikkerhet.
 • Tilstandsvurdering med handlingsplan og budsjett.

HMS/SHA, byggherreforskriften, beredskap og planlegging

 • Bistand til utarbeidelse av SHA-plan.
 • Bistand som SHA-koordinator i prosjekt, gjennom KP og KU rollen.
 • Bistand til oppfølging av byggherres informasjons- og påseplikt for lønns og arbeidsvilkår.
 • Bistand til gjennomføring av HMS-revisjoner i prosjekter.
 • Opplæring og øvelser innenfor HMS og beredskap.

Timepris eller UE-kontrakt?

Vi kan levere våre tjenester til entreprenører basert på timepris eller etter UE-kontrakt. Det er ditt prosjekt og vi vil selvfølgelig tilpasse våre tjenester etter ditt behov. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hva vi evt. kan bistå med i ditt neste prosjekt.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Fagområder

PA/FDVU

Vi bistår med en rekke ulike oppgaver innen PA/FDVU-området. Kontakt oss for mer informasjon.

Brannrådgivning

Våre branningeniører og brannrådgivere utfører en rekke tjeneste innen brannfaget.

HMS/SHA-rådgivning

Les mer om hva vi kan levere innen HMS/SHA-området.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no