Vi har styrket staben med ansettelsen av to nye medarbeidere.

Rolf Lund og Trond Fremstad har sluttet seg til oss i Venator. De er begge utdannet branningeniører.
De er ansatt som rådgivere og skal jobbe innen fagområdene brann og FDV.