Vi er glade for å kunne ønske to nye medarbeidere velkommen til oss i Venator.

Tore Wilhelmsen er Siv. Ing Bygg og vil først og fremst jobbe med brann og brannrelaterte spørsmål.

Jakoban Srisgantharajah er også Siv. Ing Bygg og vil jobbe med FDV og HMS.