Uavhengig Kontroll av Brannprosjektering

Ved inngangen til 2013 ble det innført krav om uavhengig kontroll for brannprosjektering. Kravet gjelder for alle prosjekteringsjobber i tiltaksklasse 2 og 3.

Den uavhengige kontrollen er først og fremst rettet mot den overordnede strategien for de ulike prosjektene. Våre branningeniører har kompetanse til å foreta uavhengig kontroll. 

Vi er godkjent for ansvarsrett innen brannprosjektering PRO – kontroll av prosjektering KPR , kontroll av utførelse KUT samt Søk.Melding Sendt!