Generelt om brannvern

Generelt om brannvern

Hvem har ansvaret for brannvern i Norge? Det overordnede ansvaret for brannvern i Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har. Deretter har kommunene et ansvar for beredskap i forhold til brannslokking og forebyggende aktiviteter rettet...
Venator AS miljøsertifisert

Venator AS miljøsertifisert

Vi er nå miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn innen kriteriene felles kriterier, leietaker og prosjekterende (arkitekt og rådgivende ingeniører). Sertifiseringen betyr at vår miljøstandard og våre rutiner er i overensstemmelse med de nevnte kriterier noe som...
Ny avtale med Georg Andresen & Sønner AS

Ny avtale med Georg Andresen & Sønner AS

Vi har signert en ny avtale med Georg Andresen & Sønner AS for bistand i forbindelse med bygging av Skullerudbakken Barnehage. Avtalen består av leveranser innen FDV-rådgivning, HMS-rådgivning samt en E-læringsportal for prosjektet.Vi takker for oppdraget og ser...
Nytt oppdrag for Follobanen

Nytt oppdrag for Follobanen

Vi er veldig glade og stolte over å ha signert en ny avtale med Follobanen for HMS-bistand på Oslo S prosjektet. Oppdragets varighet er 1 år med opsjon på forlengelse. Vi takker for tilliten og ser frem til det videre samarbeidet. Litt om Follobaneprosjektet...
Grafisk presentasjon av nye fasiliteter

Grafisk presentasjon av nye fasiliteter

Det er en rekke ulike typer fasiliteter som kan opprettes i Facilit FDVU/Vergo. I kundeforhold hvor man aktivt bruker de mulighetene som ligger i å opprette rom, objekter og seksjoner er det være greit å ha en enkel oversikt over hvor mange og hvilke fasiliteter som...