Varsling på oppgaver og avvik i Vergo – Facilit FDVU

For å få epost-varsling på nye avvik som opprettes i Vergo/Facilit FDVU må varslingen være aktivisert. Dette gjøres under Innstillinger -> Mine innstillinger -> Varsling.

Sett ønsket varslingsfrekvens og sørg for at det er huket av for «Send avvik-epost».

Legg også merke til innstillingen for varsling på helpdesk-meldinger.

Bilde med varslingsinstillinger i Vergo_Facilit FDVU

Det er en siste faktor som også må være på plass for å motta varsling på epost. Brukertilgangen din i systemet må være registrert med epost-adresse. Dersom du ser din epost-adresse oppe i høyre hjørne ved siden av «Logg ut» så er den registrert på riktig måte. Dette gjelder alle former for varslinger.

Varsling på oppgaver

Det er også mulig å få varsling på epost på oppgaver som du er ansvarlig for å loggføre. Dette er kanskje ikke spesielt aktuelt dersom du er en bruker med mange oppgaver på daglig eller ukentlig basis men for brukere som kanskje bare har oppgaver noen få ganger i året kan dette være nyttig.

Varsling på oppgaver settes opp individuelt for hver enkelt oppgave. Gå til Aktivitet -> Oppgaver.

Velg den oppgaven som du ønsker varsling på. Gå deretter til arkfanen for varsling.

Bilde som viser varslingsinstillinger for oppgaver i Vergo_Facilit FDVU

Huk av for «Varsling aktiv» og legg inn ønsket beskrivelse. Som standard vil feltet for «Varsling til» være ferdigutfylt med den brukeren som er ansvarlig for den aktuelle oppgaven. Det kan registreres flere mottakere her dersom det er ønskelig.

Har du spørsmål til varsling i Vergo/Facilit FDVU eller ønsker en nærmere presentasjon av systemet?

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding