Vedlikeholdsplanlegging

Skaff deg et godt grunnlag for budsjettering av fremtidige vedlikeholdskostnader ved å ta i bruk vedlikeholdsplanlegging i Vergo/Facilit FDVU.

Kontakt Oss

Enhetlig system – Nettbasert – Brukervennlig

9

FASILITETSOVERSIKT

Hold oversikt over bygninger, rom og objekter.

9

AVTALEOVERSIKT

Enkel oppbygging av avtaleregister med bl.a. varsling på forfall.

9

DOKUMENTARKIV

Dokumentasjonen organiseres i dokumentarkiv.

9

100% WEBBASERT

Det krever ingen lokal installasjon for å bruke Vergo.

9

SJEKKLISTER

Digitale sjekklister tilgjengelig på web og mobil.

9

AVVIKSHÅNDTERING

Enkel avviksregistrering  på web og mobil.

9

NORSK STANDARD

NS3451  ligger klar til bruk i databasen.

9

AUTOMATISK BACKUP

Det tas løpende backup av alle data som ligger i databasen.

9

RAPPORTER

Eksporter data til ulike ulike rapporter.

9

GRAFISKE KPI

Så oversikt over status ved å bruke grafiske indikatorer.

9

AKTØROVERSIKT

Hold oversikten over relevante aktører.

9

DU EIER DINE DATA

All dokumentasjon som lastes opp i systemet er selvfølgelig 100% dine.

Vedlikeholdsplanlegging i Vergo

Vedlikeholdsplanlegging i Vergo bygger på plattformen Facilit FDVU og gir et enkelt verktøy for planlegging av vedlikehold fremover i tid med muligheten for å registrere bl.a. beregnede kostnader og faktiske kostnader.

 

Planlegging av vedlikehold er viktig med tanke på budsjettprosessen i årene som kommer. Ved å legge denne planleggingen i Vergo får man en enkel oversikt over hva som er planlagt i årene som kommer. Denne oversikten kan presenteres for en portefølje med bygg eller for hvert enkelt bygg.

Alle oppgaver registreres med tidspunkt for oppstart, ansvarlig bruker, sortering på fag samt en rekke andre parametere.

Funksjonalitet

Her er noen sentrale funksjoner som er en del av vedlikeholdsplanleggingen:

 • Enkel planlegging
  Vedlikeholdsbehovet registreres for hvert enkelt bygg og knytes til ønsket tidspunkt, ansvarlig bruker etc.
 • Kostnadsoversikt
  Oversiktlige rapporter gir et raskt overblikk over hva som er planlagt av vedlikehold i tiden fremover og hva kostnadene er forventet å bli. Alt av data kan hentes ut i ulike formater, deriblant Excel for videre behandling.
 • Sortering av vedlikeholdsoppgaver
  Vedlikeholdsoppgavene kan registreres med en rekke parametere som senere kan brukes til å filtrere dataene. Fag, NS3451, prioritering og oppgavetype er blant de opplysningene som kan knyttes til oppgavene.
 • Underlag for budsjettering
  Med vedlikeholdet registrert får man et godt grunnlag for videre behandling i forbindelse med budsjettarbeidet.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Sentrale områder

Digital brannperm

Etabler din branndokumentasjon inkl. sjekklister og avvikshåndtering i en enkel nettbasert løsning.

Digital HMS-perm

Med en nettbasert HMS-perm får du et godt verktøy for å skaffe deg oversikten over HMS-arbeidet i din organisasjon.

Digital driftsperm

Med digital driftsperm etableres driftsdokumentasjonen i et enkelt oversiktlig system samtidig som sjekklister for egenkontroll digitaliseres.

Vedlikeholdsplanlegging

Legg et godt grunnlag for vedlikeholdsbudsjettene ved å registrere planlagte vedlikeholdsbehov for årene som kommer med bl.a. estimerte kostnader.

Mobile apper

Gjør dine sjekklister tilgjengelig på nettbrett og smarttelefon. Egenkontroll og avvik følges enkelt opp mens man er på farten.

Helpdesk

Helpdesh er tilgjengelig via web og app for smartelefon eller nettbrett og gjør det enkelt for leietakere, ansatte og andre å melde inn feil og mangler i systemet.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no