VEDLIKEHOLDSPLANLEGGING

Kontakt oss for mer informasjon om vedlikeholdsplanlegging i Vergo.

Fordeler med

Vedlikeholds

planlegging

  • Enkel planlegging

Vedlikeholdsbehovet registreres for hvert enkelt bygg og knytes til ønsket tidspunkt, ansvarlig bruker etc.

  • Kostnadsoversikt

Oversiktlige rapporter gir et raskt overblikk over hva som er planlagt av vedlikehold i tiden fremover og hva kostnadene er forventet å bli. Alt av data kan hentes ut i ulike formater, deriblant Excel for videre behandling.

  • Sortering av vedlikeholdsoppgaver

Vedlikeholdsoppgavene kan registreres med en rekke parametere som senere kan brukes til å filtrere dataene. Fag, NS3451, prioritering og oppgavetype er blant de opplysningene som kan knyttes til oppgavene.

  • Underlag for budsjettering

Med vedlikeholdet registrert får man et godt grunnlag for videre behandling i forbindelse med budsjettarbeidet. Dersom de forventede kostnadene overstiger rammene i budsjettet kan man enkelt filtrere oppgavene slik at man ser de oppgavene som er høyest prioritert.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM VEDLIKEHOLDSPLANLEGGING

Prøv

vedlikeholds-

planlegging i Vergo!