Rådgivende ingeniørers forening har gjort veilederen for brannsikkerhetskonsept tilgjengelig på sine hjemmesider. Dere finner denne veilederen her. Her kan dere også lese mer om brannsikkerhetsrådgiveres spesielle ansvarsoppgaver i byggesaker i forhold til å sikre at brannsikkerheten tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter. Deres anbefaling er at brannsikkerhetsrådgivere knyttes til prosjekter så tidlig som mulig.