Vi er nå miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn innen kriteriene felles kriterier, leietaker og prosjekterende (arkitekt og rådgivende ingeniører). Sertifiseringen betyr at vår miljøstandard og våre rutiner er i overensstemmelse med de nevnte kriterier noe som bl.a. betyr at vi kan dokumentere at kriteriene innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstillende.

Les mer om sertifiseringskriterier

Les mer om Miljøfyrtårn