Totalentreprise av Georg Andresen & Sønner AS

Nansenparken Barnehage er en totalentreprise levert av Georg Andresen & Sønner AS på vegne av Bærum Kommune. Selskapet driver entreprenørvirksomhet i Oslo og omegn og leverer entrepriser for både offentlige og private utbyggere. Selskapet har røtter som strekker seg 100 år tilbake i tid. Se deres referanseliste her.

Brannprosjektering

Som en del av våre leveranser leverte vi prosjekteringen av brannkonseptet med tilhørende prosjekteringstegninger. Brannprosjektering er en av flere tjenester innen brann som våre rådgivere jobber med til daglig.
Med ønsket om et åpent og fleksibelt bygg har Venator AS brannprosjektert en moderne barnehage hvor det er valgt baser fremfor avdelinger. Barnehagen går over to plan, i tillegg til parkeringskjeller og skal blant annet inneholde 12 baser med barn i ulike aldere, aktivitetstorg, kjøkken og ulike fellesrom.

FDV-tjenester

Tjenester innen FDV-faget har lenge vært en del av vårt satsningsområde. Venator er engasjert av GAS for å sørge for at FDV-dokumentasjonen for Nansenparken Barnehage blir samlet inn, strukturert og klargjort for overlevering. Vi følger opp alle totalentreprenørens underentreprenører, rådgiver og tekniske underentreprenører. Vi samler inn deres FDV-dokumentasjonen og sørger for å kvalitetsikre og strukturere den i henhold Bærum kommunes kravspesifikasjoner. I dette prosjektet sammenstilles komplett FDV i webhotellet Joint Interaxo.

SHA/HMS-tjenester

Vi leverer også tjenester innen SHA/HMS i forbindelse med prosjektet. Dette inkluderte bl.a. rollene som KU og KP for byggherre. Venator har utarbeidet HMS-plan og miljøplan for Nansenparken barnehage. I HMS-planen er GA&S sine HMS-underlag for rutiner, instrukser og skjemaer lagt til grunn. Og HMS-planen er blitt godt tilpasset det gjeldende prosjektet. Venator bistår også med vernerunder på byggeplassen på Fornebu, og jobber får å unngå uønskede hendelser i prosjektet.