Plansiden i Vergo med noen mindre justeringer.

Plansiden i Vergo med noen mindre justeringer.

Fredag i forrige uke ble det lagt ut en oppdatering av Vergo. De største endringene ligger i kjernen av Vergo i forhold til oppdatering av teknologi. Denne oppdateringen vil blant annet gjøre det enklere å videreutvikle løsningen.

Oppdateringen innebærer også en liten justering av design.

De viktigste endringene i design er på plansiden. Tidligere lå det en rekke utvalg knyttet til ansvarlig bruker, fasilitet, fag, vis oppgave, vis avvik også videre på toppen av siden. Disse utvalgene er nå flyttet til venstresiden ved siden av hovedmenyen. Det er nå også mulig å skjule hovedmenyen dersom man ønsker en større arbeidsflate. Det kan være en nyttig funksjon dersom man jobber på små skjermer. Ikonene for oppretting av nye oppgaver og nye ad-hoc avvik ligger som tidligere i den horisontale menylinjen over oppgave- og avvikslisten.

Loggføring av oppgaver, oppretting av avvik på oppgaver  og korrigering av avvik er ikke endret.

For å legge til flere kolonner med data på plansiden høyreklikker man på en av de kolonnene man allerede har. Da vil et vindu med de ulike alternativene komme frem.

Se bilde under for synliggjøring av disse endringene. Det ligger også en link i Vergo helt øverst på siden etter innlogging med informasjon om hva som er nytt.

 

Oppdatering av nettleser

Videre utvikling av nettbaserte løsninger og tjenester vil i mange sammenhenger kreve mer av nettleseren på din lokale maskin. Eldre nettlesere oppdateres ikke på samme måte. For å få full utnyttelse av Vergo og andre nettbaserte løsninger/systemer anbefaler vi at man har en oppdatert versjon av den nettleseren som benyttes.

For noen vil dette innebære å snakke med IT-avdelingen eller eventuelle eksterne leverandører av Citrix-løsninger og lignende.