Vergo Systemkrav

Vergo er en nettbasert tjeneste som ikke krever noen form for lokal installasjon. Dersom du har tilgang på en PC, Mac eller nettbrett med internett-tilgang så vil Vergo fungere godt for din virksomhet. Tilgangen til systemet håndteres via vanlige nettlesere som Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera og Safari.

Utviklingen av systemet er kontinuerlig så vi anbefaler at man benytter en nyere versjon av nettleseren til enhver tid.

Forøvrig så kan mobile apper laget til plattformen Facilit FDVU også benyttes når den mobile enheten er utenfor dekningsområde. Det er apper tilgjengelig for både smarttelefoner og nettbrett basert på iOS og Android. Bruken av apper krever naturligvis at appen installeres på ønsket mobil enhet.

En sentral del av løsningen er muligheten til å lagre dokumenter i ulike mappestrukturer. Ved åpning av dokumenter som er lagret i systemet vil den aktuelle filen åpnes ved hjelp av programvare lokalt på din maskin. I de fleste tilfellene er dokumentene vanlige Office-dokumenter, pdf eller bildefiler. I enkelte tilfeller er det lastet inn tegninger av .dwg format. For å kunne åpne disse filene må man enten ha AutoCad eller laste ned en viewer som kan vise slike filer.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no