Grafisk presentasjon av nye fasiliteter

Grafisk presentasjon av nye fasiliteter

Det er en rekke ulike typer fasiliteter som kan opprettes i Facilit FDVU/Vergo. I kundeforhold hvor man aktivt bruker de mulighetene som ligger i å opprette rom, objekter og seksjoner er det være greit å ha en enkel oversikt over hvor mange og hvilke fasiliteter som...
Ny versjon av Facilit FDVU-appen

Ny versjon av Facilit FDVU-appen

Det er lansert en ny versjon av Facilit FDVU appen som er tilgjengelig for mobile enheter som baserer seg på iOS eller Android. Den nye versjonen må lastes ned som en ny app. Dette gjøres ved å gå til app-butikken for din mobile enhet. Søk etter “Facilit...
Grafisk presentasjon av aktivitetslogg

Grafisk presentasjon av aktivitetslogg

I Facilit FDVU/Vergo står selvfølgelig avvik og avvikshåndtering sentralt. Herunder kommer også muligheten til å sende avvik direkte ut av systemet som arbeidsordrer. Det vil for mange være interessant å vite hvor mange avvik og arbeidsordrer som er opprettet samt...