Ny helpdesk i Facilit FDVU – Vergo

Helpdesk i Facilit FDVU – Vergo er et enkelt system for å la aktører knyttet til dine fasiliteter rapportere inn feil og mangler. Det kan for eksempel være leietakere eller ansatte som enkelt kan rapportere inn feil og mangler. Helpdesken kan brukes via...

Ny oppdatering i Facilit FDVU

Det ble lagt ut en ny oppdatering i Facilit FDVU mandag 11. April. Blant oppdateringene er det lagt til en ny kolonne for risiko for avvik og tilstand. Denne kolonnen regnes ut automatisk basert på konsekvensgrad og sannsynlighet. Det betyr selvfølgelig også at dersom...

Varsling i Vergo/Facilit FDVU

Varsling på oppgaver og avvik i Vergo – Facilit FDVU For å få epost-varsling på nye avvik som opprettes i Vergo/Facilit FDVU må varslingen være aktivisert. Dette gjøres under Innstillinger -> Mine innstillinger -> Varsling. Sett ønsket varslingsfrekvens og sørg...

Dynamiske mapper i Vergo

Dokumentasjonen som lagres i Vergo i dag plasseres gjerne i mappestrukturer som enten følger vårt standardoppsett eller som er tilpasset spesifikt til ditt behov. Som en del av disse strukturene er det nå mulig å inkludere det vi kaller dynamiske mapper i Vergo. Kort...