VERGO

Vergo er et nettbasert styringssystem som bygger på plattformen Facilit FDVU. Dette gir løsningen gir stor fleksibilitet med mye funksjonalitet. Med denne løsningen kan din virksomhet etablere diverse dokumentasjon innen brann, drift, HMS, vedlikeholdsplanlegging, IK-mat etc. i en nettbasert løsning med et enkelt brukergrensesnitt.

Modulbasert

Vergo / Facilit FDVU er modulbasert. Dette gjør at man kun betaler for den funksjonaliteten man bruker. Samtidig vil man ved hjelp av et modulbasert system i kombinasjon med brukerrettighetene for forenkle opplæringen for de enkelte brukerne slipper å forholde seg til funksjonalitet som de ikke skal bruke.

Blant modulene finner man digital brannperm, digital driftsperm, digital FDV-perm, vedlikeholdsplanlegging, IK-Mat etc. I tillegg tilbys en legionella-modul i samarbeid med Norkjemi AS.

Kjernen i de fleste modulene er et enkelt og oversiktlig dokumentarkiv, digitale sjekklister for PC/Mac og mobile enheter, avvikshåndtering og rapportering. I tillegg kommer generell funksjonalitet knyttet til etablering av fasiliteter, avtaler, ulike varslinger og eksport av data til for eksempel Excel.

KONTAKT OSS

Mer om Vergo / Facilit FDVU

La Vergo vise deg en enklere måte å dokumentere det daglige arbeidet med internkontrollen samtidig som systemet fremmer en enhetlig arbeidsmetode i din virksomhet.

Systemet er som tidligere nevnt modulbasert slik at man skal slippe å forholde seg til områder som ikke er aktuelle. Dette forenkler opplæring. Funksjonalitet som man evt. ikke bruker i startfasen kan man enkelt ta i bruk ved behov senere noe som gir skalerbarhet.

Vergo kan fint benyttes av både små virksomheter og større konsern med ulike avdelinger spredt på flere geografiske områder. Ved hjelp av rettigheter vil de ulike brukerne uansett kun se de avdelingene som er interessante for de.

Digital Brannperm

Med digital brannperm i Vergo vil du ha kontroll på ditt arbeid med brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet. Det blir stadig viktigere å kunne dokumentere overfor tilsyn, forsikringsselskap og styre at dette arbeidet blir tatt alvorlig og at man kan dokumentere det som gjøres.

Med dokumentarkiv, digitale sjekklister for PC/Mac og mobile enheter samt enkel rapportering gir den digitale brannpermen i Vergo din virksomhet en enkel løsning for å ivareta dette arbeidet.

Digital HMS-perm

Skaff deg oversikt over arbeidet HMS-arbeidet i din virksomhet med digital HMS-perm i Vergo. Gjør HMS-dokumentasjonen tilgjengelig for alle i virksomheten og gjør det enkelt å rapportere inn avvik via helpdesk-funksjonen i Facilit FDVU. Digitale sjekklister og rapportering er selvfølgelig også tilgjengelig.

Vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplanlegging i Vergo / Facilit FDVU gir deg en enkel løsning for planlegging av ulike vedlikeholdsoppgaver med tidspunkt, budsjetterte kostnader, prioritering, ansvarlig og med sortering på fag. Rapporteringen gir bl.a. oversikt over budsjetterte kostnader for flere år fremover samt detaljert oversikt for alle byggene i din portefølje.

Helpdesk

Helpdesk-løsningen er beregnet for at aktører som ikke trenger tilgang til hovedsystemet på en enkel måte skal kunne registrere feil og mangler. Helpdesk er tilgjengelig både via nettleser og som en egen app for smarttelefon og nettbrett. Innmeldte avvik håndteres av de som er satt opp som ansvarlige for meldinger fra helpdesk og de kan også gi løpende tilbakemeldinger når det er hensiktsmessig.

Digital Driftsperm

Med digital driftsperm i Vergo kan du lagre din driftsdokumentasjon i en enkel og oversiktlig struktur samtidig som du håndterer dine sjekklister digitalt med avviksbehandling og tilhørende rapportering.

Digital FDV-perm

En god og oversiktlig FDV-dokumentasjon blir stadig viktigere i byggeprosesser og ved overlevering av nybygg. Med digital FDV-perm i Vergo kan alt av FDV-dokumentasjon enkelt gjøres tilgjengelig for ulike aktører. Som standard organiseres dokumentasjonen etter NS3451 men her kan man fint få tilpasset en annen struktur om man ønsker det.

Mobile apper

Med mobile apper for bl.a. vanlig drift og helpdesk kan man utføre og loggføre aktiviteter og avvik mens man er på farten. Appene er utviklet for smarttelefoner og nettbrett som bygger på iOS eller Android og gir bl.a. muligheten til å dokumentere avvik med bilder. Appen for helpdesk gir ulike aktører som for eksempel leietakere en enkel måte å rapportere avvik på uten at de trenger kjennskap til selve systemet.

Lurer du på hva Vergo kan hjelpe din virksomhet med? Kontakt oss for mer informasjon!