Vergo

Vergo er et nettbasert system som bygger på plattformen Facilit FDVU. Systemet inneholder bl.a. nettbasert brannbok, driftsperm, HMS-perm, FDVU-perm, digitale sjekklister, avvikshåndtering og vedlikeholdsplanlegging. Det er lagt vekt på et enkelt grensesnitt med ønske om en enklere oppfølging av internkontrollen.

Kontakt Oss

Enhetlig system – Nettbasert – Brukervennlig

9

FASILITETSOVERSIKT

Hold oversikt over bygninger, rom og objekter.

9

AVTALEOVERSIKT

Enkel oppbygging av avtaleregister med bl.a. varsling på forfall.

9

DOKUMENTARKIV

Dokumentasjonen organiseres i dokumentarkiv.

9

100% WEBBASERT

Det krever ingen lokal installasjon for å bruke Vergo.

9

SJEKKLISTER

Digitale sjekklister tilgjengelig på web og mobil.

9

AVVIKSHÅNDTERING

Enkel avviksregistrering  på web og mobil.

9

NORSK STANDARD

NS3451  ligger klar til bruk i databasen.

9

AUTOMATISK BACKUP

Det tas løpende backup av alle data som ligger i databasen.

9

RAPPORTER

Eksporter data til ulike ulike rapporter.

9

GRAFISKE KPI

Få oversikt over status ved å bruke grafiske indikatorer.

9

AKTØROVERSIKT

Hold oversikten over relevante aktører.

9

DU EIER DINE DATA

All dokumentasjon som lastes opp i systemet er selvfølgelig 100% dine.

Mer om Vergo

Vergo bygger på plattformen Facilit FDVU. Systemet gjør det enkelt å samle informasjon på ett sted innenfor en rekke kjerneområder i et enkelt og enhetlig system. Systemet er nettbasert og hver enkelt bruker har sitt eget brukernavn og passord.

Systemet baserer seg også på roller og rettigheter slik at man enkelt legger det opp slik at hver enkelt bruker først og fremst ser det han eller hun har behov for å se.

Hovedfokuset i systemet er å forenkle det løpende arbeidet med å dokumentere internkontrollen. Det er også viktig at systemet er skalerbart, mobilt, enkelt å bruke og tilgjengelig. De fleste brukere kan komme i gang med bruken av Vergo i løpet av en times tid.

I oppstarten brukes det litt tid på å etablere grunndata samt implementering av den dokumentasjonen du har innen de ulike fagområdene. Skulle du mangle dokumentasjon har vi fagpersoner innen alle disse områdene som kan bistå deg.

Modulbasert

Vergo / Facilit FDVU er modulbasert. Dette gjør at man kun betaler for den funksjonaliteten man bruker. Den modulbaserte tankegangen i kombinasjon med brukerrettigheter gjør at brukerne slipper å forhold seg til fasiliteter og funksjonalitet som de ikke bruker.

Blant modulene finner man digital brannperm, digital driftsperm, digital FDV-perm, vedlikeholdsplanlegging, IK-Mat etc. I tillegg tilbys en legionella-modul i samarbeid med Norkjemi AS.

Kjernen i de fleste modulene er et enkelt og oversiktlig dokumentarkiv, digitale sjekklister for PC/Mac og mobile enheter, avvikshåndtering og rapportering. I tillegg kommer generell funksjonalitet knyttet til etablering av fasiliteter, avtaler, ulike varslinger og eksport av data til for eksempel Excel.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Sentrale områder

Digital brannperm

Etabler din branndokumentasjon inkl. sjekklister og avvikshåndtering i en enkel nettbasert løsning.

Digital HMS-perm

Med en nettbasert HMS-perm får du et godt verktøy for å skaffe deg oversikten over HMS-arbeidet i din organisasjon.

Digital driftsperm

Med digital driftsperm etableres driftsdokumentasjonen i et enkelt oversiktlig system samtidig som sjekklister for egenkontroll digitaliseres.

Vedlikeholdsplanlegging

Legg et godt grunnlag for vedlikeholdsbudsjettene ved å registrere planlagte vedlikeholdsbehov for årene som kommer med bl.a. estimerte kostnader.

Mobile apper

Gjør dine sjekklister tilgjengelig på nettbrett og smarttelefon. Egenkontroll og avvik følges enkelt opp mens man er på farten.

Helpdesk

Helpdesh er tilgjengelig via web og app for smartelefon eller nettbrett og gjør det enkelt for leietakere, ansatte og andre å melde inn feil og mangler i systemet.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no