Kjære  kunder, samarbeidspartnere og kolleger!

For Jule- og Nyttårshelgen 2012, ønsker vi en velsignet høytid, med tid til hverandre og den gode samtalen.

Vi takker dere alle for et godt samarbeid i året som gikk og gleder oss hjertelig til et videre samarbeid i det nye året, som vil bli et spennende år for Venator.

Følg nyhetene på vår hjemmeside www.venator.no.

Med vennlig hilsen  Kjell Larsen med ansatte
Venator AS