Vi ønsker nye medarbeidere velkommen til oss

Vi er glade for å kunne ønske nye medarbeidere velkommen til oss.

Kristian P. Bjelkerud  er Branningeniør fra Høyskolen på Vestlandet – Haugesund og startet hos oss den 6. August.

Simen Hafstad er ansatt som Brannrådgiver i fra 3. September. Han vil fokusere på E-learn kurs og brannvernlederrollen. Han har “grønt kort” og vil kunne utføre kontroll av slukkeutstyr. Simen kommer fra Anticimex hvor han hadde en lignende rolle.