I forbindelse med at vi bytter faktureringssystem den 1. Januar vil det bli noen endringer som berører fakturering.

EHF-fakturering

Vi i Venator AS tar i bruk det elektroniske faktureringsformatet EHF. Dette gir flere fordeler for både leverandør og mottaker med en raskere, mer pålitelig og bedre fakturaflyt.
Vi håper alle våre samarbeidspartnere og leverandører vil bidra i denne forbedringsprosessen.

EHF-faktura sendes til vårt organisasjonsnummer som er 984 500 106.

Annen fakturering

I fra 1. Januar 2018 vil Venator AS benytte Xledger som faktureringssystem. I den forbindelse blir det en endring for våre leverandører som sender faktura på epost. Leverandører som ikke er ELMA-registrert eller benytter Xledger skal fra 1. Januar 2018 sende fakturaer til Venator AS til epost-adressen mb.16385@xledger.net.

Dersom dere har spørsmål til fakturering så kan dere kontakte oss på firmapost@venator.no.